Jeg vil da heller ikke undlade at rose Feliks for brugervenlighed.
Det er bl.a. virkelig lækkert med ”den lille hjælp” med alle de
opmærksomheder der skal på plads for at kunne danne statistik
- og det er rigtig lækkert med en overskuelig statistik.
"
Afdelingsleder Forebyggelse og Fritid, Holbæk Kommune.

UngeLog

UngeLog er et værktøj i skyen til at koordinere indsatsen overfor udsatte unge på tværs af enheder og institutioner.
 
Produktpakker UngeLog

UngeLog er udviklet i samarbejde med UU Nordvestsjælland og Holbæk Kommune med deltagelse af bl.a. jobcenter, familiecenter, psykiatrien og ungekonsulenterne.

UngeLog understøtter arbejde med de unge i kommunen, der flyttes frem og tilbage mellem forskellige offentlige enheder. UngeLog koordinerer indsatsen og sikre progression i de unges forløb. 

Historik og grafer danner grundlag for at videndele, evaluerer og optimerer indsatsen.Senest opdateret 14.07.2017 14:03 af APR