Gå til sideindhold
Det er sådan et nemt system,
det er supernemt at være ny bruger i Feliks.


Sekretær Lissi Bødskov Iversen, Silkeborg Ungdomsskole.
Apricore logo

Uddannelsesparat.dk - et specialværktøj til udskolingen

Uddannelsesparat.dk giver lærerne, eleverne og uddannelsesvejlederene værktøjer til at arbejde systematisk med kompetenceudvikling, faglige indsatser, løbende evalueringer og individuelle mål.

Den dialogbaserede elevplan

Elev- og Uddannelsesplan skræddersyet til behovet i udskolingen. 

"Elevplaner skal hænge sammen med skolens pædagogiske linje, så det samme værktøj passer ikke nødvendigvis til alle skoler eller afdelinger" - UNI-Cs anbefaling fra deres hjemmeside. 

Uddannelsesparat.dk en dialog baseret elevplan, der fra 7. til 10. klasse tilfører en stor styrke i arbejdet med at ruste eleverne til en ungdomsuddannelse, altså at gøre dem uddannelsesparate hvad angår både faglige-, sociale- og personligekompetencer.

Der er desuden et særligt fokus på elevens fremmødekompetence, hvorfor Uddannelsesparat.dk udveksler data E-protokol, som er vores fremmøderegistreringsprogram. Uddannelsesparat.dk kan også bruges uden E-protokol.

 

Uddannelsesparat.dk

  • kortlægger elevens faglige, personlige og sociale kompetencer ved skolestart
  • koordinerer arbejdet mellem kontaktlærer/klasselærer, faglærerer og UU vejledere
  • giver værktøjer til systematisk at arbejde frem mod at gøre eleven uddannelsesparat ved løbende at sætte mål for elevens udvikling og ved at disse måle evalueres og revurderes gennem skoleåret.
  • håndterer elevernes prøvevalg i 10. kl.
  • understøtter profilopdelt undervisning og individuelle skemaer
  • giver læren et bredspektret og velfunderet udgangspunkt for skole-hjem samtalerne
  • leverer for hver elev komplet 8 siders rapport til overlevering til uddannelsesvejlederen

Programmet Uddannelsesparat.dk har kørt i tre år i Holbæk Kommune, hvor det er blevet udviklet og gennemprøvet. 

Hvis du er interesseret, kan du ring og høre mere om systemet. Du kan også få adgang til en demoudgave af Uddannelsesparat.dk. Senest opdateret 24.06.2022 15:34 af LNV

Apricore logo