Jeg vil da heller ikke undlade at rose Feliks for brugervenlighed.
Det er bl.a. virkelig lækkert med ”den lille hjælp” med alle de
opmærksomheder der skal på plads for at kunne danne statistik
- og det er rigtig lækkert med en overskuelig statistik.
"
Afdelingsleder Forebyggelse og Fritid, Holbæk Kommune.
Datasikkerhed
For E-protokol
 
  • Al administrativ datatransport foregår over en krypteret forbindelse.
  • Elevers personnumre opbevares i krypteret form og er kun tilgængelige for systemets superbrugere. Personnumre vises kun i brugergrænsefladen i forbindelse med import af elever, indrapportering til ministeriet via UNI-C og ved redigering af de enkelte elevprofiler.
  • Administrative adgangskoder opbevares krypteret med en irreversibel algoritme og er derfor ikke tilgængelige.
  • Der tages daglig backup på serveren og ugentlig backup ud af huset.
  • Hosting varetages af en underleverandør, der har sit datacenter hos Interxion.

    Interxion er blevet certificeret i forhold til den internationalt anerkendte ISO 27001-standard. Certificeringen gælder for virksomhedens systemer indenfor informationssikkerhed i datacentrene og hovedkontoret i Holland samt det europæiske kunde service center (ECSC) i London.

    ISO 27001 er en af de mest omfattende internationale standarder for administrativ og fysisk sikkerhed og erstatter BS7799-2, den originale standard fra British Institute. Audit og certificeringsprocessen fokuserer på alle aspekter af forretningen, inklusiv den fysiske infrastruktur, rutinerne for driftssikkerheden og adgangen, personalets kompetencer, kommunikation og drift, kriterierne for juridisk kompatibilitet og systemerne for back-up og katastrofehåndtering.


Senest opdateret 03.07.2012 15:41 af APR