Gå til sideindhold
Det er sådan et nemt system,
det er supernemt at være ny bruger i Feliks.


Sekretær Lissi, Silkeborg Ungdomsskole.
Apricore logo

UngeLog

UngeLog er et værktøj i skyen til at koordinere indsatsen overfor udsatte unge på tværs af enheder og institutioner.

UngeLog er udviklet i samarbejde med UU Nordvestsjælland og Holbæk Kommune med deltagelse af bl.a. jobcenter, familiecenter, psykiatrien og ungekonsulenterne.

UngeLog understøtter arbejde med de unge i kommunen, der flyttes frem og tilbage mellem forskellige offentlige enheder. UngeLog koordinerer indsatsen og sikre progression i de unges forløb. 

Historik og grafer danner grundlag for at videndele, evaluerer og optimerer indsatsen.Senest opdateret 14.07.2017 14:03 af APR

Apricore logo