Gå til sideindhold
Det er sådan et nemt system,
det er supernemt at være ny bruger i Feliks.


Sekretær Lissi, Silkeborg Ungdomsskole.
Apricore logo
[Top]

Kan man logge på E-protokol med UNI-Login?

Ja lærerne kan logge på med deres UNI-login og single sign on. Single sign on betyder, at hvis du først er logget på f.eks. lærerintra, så bliver du sendt direkte til protokollen, når du åbner e-protokol.

 

[Top]

Kan E-protokol indlejres i SkoleIntra?

E-protokols elev/forældre-del kan sættes til at fungere i en ramme (frame) på et eksisterende website, herunder SkoleIntra. E-protokol kan bruges med UNI-Login og single signon, eller med et valgfrit login. 

Lærerne kan frit vælge brugernavn og adgangskode, og de kan på den måde vælge at bruge samme brugernavn og adgangskode som ved UNI-Login.

[Top]

Hvornår sendes der en WakeUp SMS ud?

Skolen bestemmer selv hvornår E-protokol skal sende WakeUP SMS´er ud. Hvis E-protokol er sat til at sende en WakeUp SMS ud efter 45 minutter. Vil en elev, der er ført som fraværende fra sin første lektion, få tilsendt en WakeUp SMS 45 minutter efter at han skulle være mødt.
Har læreren ikke fået ført protokol for elevens første time, men fører den f.eks. først i spisefrikvarteret, får eleverne en WakeUp SMS, i samme øjeblik, protokollen er ført, forudsat naturligvis, at de var fraværende i deres første lektion den dag.
Det er underordnet, hvornår elevens først lektion ligger, E-protokol tjekker ikke i forhold til skolens første lektion, men i forhold til den enkelte elevs første lektion.
Har en elev være der til dagens første lektion, men er ført som fraværende fra 2. lektion, får eleven ikke en WakeUp SMS - det er kun noget der vedrører første lektion.

[Top]

Hvem modtager sms'er fra E-protokol?

Både elever og forældre kan modtage WakeUp SMS´er. De sendes automatisk, hvis eleven ikke møder til sin første time. I kan selv styre hvem, der skal modtage sms'erne ved at tilmelde og afmelde enkelte forældre og elever. E-protokols fleksibilitet giver mulighed for at bruge programmet på mange forskellige måder f.eks. at sende sms'erne til en pædagog på et værested eller en mormor istedet for forældrene.

Derudover kan E-protokol sende en sygemeldings-sms til kontaktpersonerne, hvis eleven sygemelder sig i løbet af dagen og man kan sende fritekst sms'er til enkelte personer eller til hele hold og klasser.  

[Top]

Hvordan er den daglige protokolføring?

Læreren logger ind på skolens E-protokol i en browser og ser som det første de lektion han/hun skal undervise i, i dag. Læreren klikker efterfølgende på den lektion, der skal føres protokol i. Alle elever står som fremmødt med undtagen, hvis forældre, kollegaer eller kontoret har registeret dem syge, værende i praktik eller lignende. Læreren registrerer de elever, der mangler med rød smiley og starter sin undervisning. Når timen slutter ændrer lærerne rød smiley til gul, hvis en elev dukkede op i løbet af timen.

NB! E-protokol kan åbnes på en tablet, smartphone, interaktiv tavle eller computer med netadgang.

 

[Top]

Kan elever se de notater, der skrives i fraværsloggen?

Nej, fraværsloggen og dermed de notater, der er gjort i den, kan ikke ses ude på hjemmesiden, og dermed heller ikke fra elevernes log-in side.
[Top]

Hvordan kan man have samme skema for flere perioder?

Under oprettelsen af et skoleår, når start og slut datoer for skemaperioderne angives, lader man skemaperioderne overlappe, og på skærmbilledet efter, justerers hvilke nøjagtige dage, der skal høre med til de enkelte skemaperioder.

[Top]

Kan E-protokol arbejde sammen med andre IT-systemer?

E-protokol kan importerer filer med

- elev og forældreoplysninger
- læreroplysninger
- fag og skemaer
- holdlister 

Der er testet med import af filer fra KMDelev, IST TEA og SkoleIntra.

E-protokol kan eksporterer data i standardformater og fraværsindberetningen direkte til UNI-C. 

Der er en gratis snitflade til automatisk eksport af fraværsdata til IST TEA, det kræver dog at man har adgang til en snitflade i sit TEA. 

[Top]

Kan E-protokol indberette fravær til Uni-C?

Ja.

[Top]

Kontaktlærere/Klasselærere

Arbejder skolen med kontaktlærere, har E-protokol værktøjer, der understøtter kontaktlæreren i at have et særligt fokus på egne kontaktelever. De samme værktøjer kan anvendes af klasselærere.

[Top]

Skal vi selv sørge for nye protokoller hver uge?

Automatisk generering af protokol uge for uge, hvorved skemaændringer for eleverne, året igennem, kan implementeres alene ved at ændre elevens skema.

[Top]

Er der mulighed for Fraværsindberetning til IST/TEA?

Ja

[Top]

Er der fraværslog i E-protokol?

Der er fraværs-log både for de enkelte elever samt for alle fag. Hver protokolføring kan tilknyttes en kommentar der f.eks. kan printes ud som én samlet log-bog.

[Top]

Kan vi markere glemt idrætstøj eller manglende lektier?

Ja. I E-protokol er der mulighed for at markere elevernes engagement via tre ikoner: Manglende aflevering, Manglende deltagelse og Manglende forberedelse.

[Top]

Vi har kun brug for dagsregistrering. Kan vi det?

Ja. Når skoleåret oprettes vælger skolerne selv, hvilke af skolens klasser der skal føre dagsregistrering og hvilke klasser der skal føre lektionsregistrering. Senest opdateret 12.10.2018 14:04 af APRSUP

Apricore logo